Locul de preluare *
Data/Ora Preluare
Locul de predare
Data/Ora de predare

Termeni si Conditii

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

AXA RENT A CAR colecteaza date cu caracter personal pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului/Utilizatorului, in urmatoarele scopuri:

 • validarea si facturarea rezervarilor facute de acesta;
 • rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o rezervare sau un contract, la serviciile achizitionate de catre acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia la cererea sa voluntara;
 • contactarea acestuia in chestiuni de Relatii cu Clientii;
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Client/Utilizator si-a exprimat consimtamantul ca AXA RENT A CAR sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Oricare Client/Utilizator are dreptul de a obtine de la AXA RENT A CAR, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa office@axa-rentacar.ro, in mod gratuit:

 1. confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 2. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 4. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.


In virtutea înregistrării voluntare pe site-ul AXA RENT A CAR sau a accesarii serviciilor AXA RENT A CAR, Clientul/Utilizatorul este de acord cu (işi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de catre AXA RENT A CAR în propriul sistem informatic, atat manual cat si automat. Daca Clientul/Utilizatorul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre AXA RENT A CAR, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul si de a nu oferi companiei AXA RENT A CAR date cu caracter personal.

Oricare Client/Utilizator are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, prin transmiterea catre AXA RENT A CAR a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Oricare Client/Utilizator are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare prin transmiterea catre AXA RENT A CAR a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

AXA RENT A CAR poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre AXA RENT A CAR pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor/Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actiunilor Clientului/Utilizatorului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea AXA RENT A CAR si/sau al eventualilor terti cu care AXA RENT A CAR are contracte de parteneriat in acel moment. De asemenea, AXA RENT A CAR utilizează sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe site, pentru colectarea de date demografice despre Client/Utilizator, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul utilizatorilor. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele utilizatorilor și pentru efectuarea analizelor statistice, folosite in scopul adaptarii ofertei la asteptarile clientilor AXA RENT A CAR. Clientul/Utilizatorul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunta în orice moment la participarea in cadrul sondajului fara furnizarea datelor si fara niciun impact negativ asupra sa in cazul manifestarii dreptului de renuntare.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub siglele VISA si MasterCard cu conditia ca bancile emitente sa le fi activat pentru plata online.

AXA RENT A CAR nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului/Utilizatorului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.
Politica de confidentialitate a AXA RENT A CAR se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Client/Utilizator exclusiv pe site. AXA RENT A CAR nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara site-ului.

AXA RENT A CAR se obliga ca datele colectate ale Clientului/Utilizatorului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

Exceptie va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de catre AXA RENT A CAR are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

AXA RENT A CAR garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator/Client, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

AXA RENT A CAR nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date cu caracter personal.

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, AXA Rent a Car prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

EXTRAS din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001); modificata si completata prin Legea nr. 102/2005 din 3 mai 2005 (M.Of., Partea I nr. 391 din 09.05.2005)

Capitolul IV
Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Informarea persoanei vizate
Art. 12.
(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

Dreptul de acces la date
Art. 13.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de interventie asupra datelor
Art. 14.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie
Art. 15.
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Exceptii
Art. 16.
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).

(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).

(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei
Art. 18.
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.

(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

 

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE A UNUI AUTOVEHICUL

 

1.Conditii Generale: Clientul (persoana fizica sau juridica care inchiriaza un autovehicul) trebuie sa citeasca Contractul de Inchiriere si sa agreeze conditiile prevazute in acesta prin semnarea documentului. SC AXA Rent a Car SRL denumita in continuare  AXA Rent a Car (persoana juridica, care, ofera spre inchiriere) isi aloca dreptul de a refuza o inchiriere sau o extindere a termenului de inchiriere. Soferul principal si orice soferi suplimentari trebuie sa posede permis de conducere national sau international, valabil de minim 1 an, emis pe numele lor, impreuna cu un act de identitate (buletin/pasaport). Este necesar un permis de conducere international daca permisul este scris cu caractere non-romane. Cazurile in care legea prevede obligativitatea detinerii unui permis de conducere internatiol pentru conducerea unui autovehicul pe teritoriul Romaniei (conform art 83 al 2 din OUG 195/2002), sunt: (i) atunci cand solicitantul detine permis national eliberat de un stat care nu este menbru UE; (ii) atunci cand solicitantul detine permis national eliberat de un stat care nu este mentru al Conventiei de la Viena privind circulatia rutiera; sau (iii) atunci cand solicitantul detine permis national eliberat de un stat cu care Romania nu are incheiat un tratat de recunoastere reciproca a permiselor auto.

1.1 Forme de plata: Plata in numerar sau cu cardul de debit sunt permise doar daca una din protectiile: Asigurare partiala sau Risc ZERO au fost achizitionate, cu exceptia claselor Premium si Luxury (vezi art 7. Servicii si Protectii de Raspundere). In caz contrar, clientul trebuie obligatoriu sa prezinte un Card de Credit la preluarea masinii. Tipurile de Carti de Credit acceptate sunt Visa si Mastercard, iar toate platile/restituiri de depozit/excess vor fi decontate pana la maxim 30 zile bancare de la data terminarii contractului. Amenzile si toate taxele administrative urmeaza sa fie decontate in termen de 30 de zile bancare de la data comunicarii. Pentru returnarile inainte de termenul agreat prin contract sau pentru anulari nu se fac rambursari. Prin semnarea Contractului de Inchiriere  Clientul isi exprima acordul neechivoc si irevocabil ca sumele datorate  catre AXA Rent a Car, prin nerespectarea termenilor contractuali sau in caz de producere de daune, sa fie incasate de acesta in baza depozitelor/garantiei depuse sau in caz ca acestea depasesc garantia depusa, pana la valoarea totala a prejudiciului.

1.2 Rezervari si Preturi: tarifele de inchiriere sunt exprimate in euro/zi, cu TVA inclus si sunt calculate la cursul de schimb de vanzare al Unicredit Bank +2%, din ziua efectuarii tranzactiei. In pretul chiriei/zi sunt incluse Asigurarea de Raspundere Civila (RCA), Rovinieta, Asistenta Rutiera (suport telefonic) pe teritoriul Romaniei, inspectiile periodice si anvelopele adecvate in functie de sezon.

 1. Perioada de Inchiriere: AXA Rent a Car asigura cu titlu gratuit servicul de transfer pentru clientii sai, in locatiile din vecinatatea aeroporturilor, de la terminalul Plecari la punctul de lucru si viceversa, situate in localitatea in care s-au agreat livrarea si returnarea autoturismului prin semnarea contractului de inchiriere.

2.1 Ziua de Chirieperioadele de inchiriere sunt calculate in ore, iar o zi de chirie se calculeaza la 24 de ore, 25 de ore reprezentand doua zile de chirie. Perioada de inchiriere se calculeaza de la ora la care vehiculul este rezervat pana la data si ora la care acesta este returnat, impreuna cu cheia si documentele relevante catre un reprezentant AXA Rent a Car. Perioada de gratie pentru returnarea autoturismului este 59 de minute. Contractul de inchiriere nu poate fi nicioadata mai mare de 30 de zile. Nerespectarea datei si orei de returnare a autoturismului, trecuta in contract, autorizeaza AXA Rent a Car, sa incaseze clientul pentru fiecare zi suplimentara in care autoturismul nu este returnat, plus o taxa de penalizare totala de 100 €.

2.2 Termen de Ridicare: perioada limita de ridicare a autoturismului de catre Client este intre minim 2 ore si maxim 12 ore in functie de disponibilitate. AXA Rent a Car va pastra vehiclul disponibil atat timp cat a fost notificat anterior, in scris la adresa office@axa-rentacar.ro, cu privire la orice intarziere cu orice motiv.

2.3 Termen de ReturnareVehiculul trebuie returnat la data, ora si biroul mentionate in contract. Daca aveti nevoie de un vehicul pentru o perioada mai lunga, trebuie sa faceti o noua rezervare cu tariful si extrasurile noi, aplicabile pentru noile date. Suplimentar, trebuie sa mergeti la biroul AXA Rent a Car pentru a semna noul contract. Extinderile nu pot fi efectuate prin telefon, comunicarea electronica este acceptata doar daca clientul a declarat in Contractul de inchiriere o adresa de email de contact, ca fiind mod oficial de comunicare cu cel putin 24 de ore inainte de data si ora trecute in contract, ca ora si data de returnare. In cazul in care nu se poate face o noua rezervare, deoarece nu exista vehicule disponibile sau pentru orice alt motiv, atunci vehiculul trebuie returnat la biroul AXA Rent a Car, mentionat in contract la data si ora consemnate. Daca cele mai sus mentionate nu sunt respectate clientul autorizeaza SC AXA Rent a Car SRL, sa incaseze clientul pentru fiecare ora de intarziere in care vehiculul nu este returnat cu 50 € pe ora de intarziere. Returnarea masinii intr-o alta locatie decat cea initiala trebuie comunicata cu cel putin 24 ore inainte si se va taxa conform art.12.1 Taxa Dislocare, iar CLIENTUL va suporta in intregime orice cost aditional generat de nefunctionarea/imobilizarea/ accidentarea autoturismului. Daca vehiculul este returnat anticipat din dorinta CLIENTULUI, AXA Rent a Car nu va returna echivalentul sumei de inchiriere pentru zilele ramase. Compania isi aloca dreptul de a monitoriza vehiculele prin instrumente de monitorizare electronice la distanta, GPS, are dreptul de a localiza, opri si de a recupera vehiculul utilizat pe teritoriul sau in afara tarii. Clientul este responsabil pentru vehicul pana la predarea cheilor acestuia catre un reprezentant AXA Rent a Car. Nerespectarea termenilor si conditiilor acestui contract de catre CLIENT, cat si furnizarea de informatii false, intrerupe prezentul contract inainte de Data/Ora agreate pentru returnarea vehiculului, dupa ce utilizatorul a fost notificat in scris, personal sau prin posta electronica/curier, la adresa din contract. Odata ce notificarea a fost livrata, personal sau prin mijloace electronice, la o zi dupa emiterea acesteia catre Client, AXA Rent a Car poate reintra in posesia autovehiculului. 

3.Termeni si Conditii Agreate

3.1 Obligatii CLIENT: informatiile oferite catre AXA Rent a Car si inscrise pe prima pagina a acordului de inchiriere sa fie adevarate.

3.2 Persoanele care nu sunt mentionate in acordul de inchiriere ca sofer sau sofer aditional nu sunt eligibile pentru a conduce vehiculul inchiriat in nicio tara, orice protectie suplimentara achizitionata de Client, nefiind valabila. In cazul producerii oricarei daune asupra autoturismului, tertelor parti, pasagerilor din autoturism, culpa fiind integrala a Clientului, acesta suportand exclusiv orice cost sau pretentii rezultate din conducerea autoturismului inchiriat de catre o persoana neautorizata. Orice obligatie a AXA Rent a Car conform prezentului contract devenind nula. 

3.3 CLIENTUL ia la cunostinta si verifica starea autovehiculului inaintea semnarii Contractului de Inchiriere, iar orice fel de reclamatii privind starea acestuia se vor face obligatoriu la „PREDARE” si vor fi consemnate in Procesul Verbal de Predare/Primire Autovehicul, la sectiunea „LIVRARE”, CLIENTUL fiind direct si integral raspunzator pentru orice daune care nu au fost mentionate. NU se accepta reclamatii/obiectiuni ulterioare livrarii cu privire la starea autovehiculului.

3.4 Pe parcursul perioadei de inchiriere Clientul va detine toate documentele legale (autorizatii, licente, talon) necesare conducerii vehiculului in original.

3.5 Intarzierile mai mari de 3(trei) ore fata de Data si Ora specificate pentru returnarea autoturismului in contractul de inchiriere, AXA Rent a Car isi rezerva dreptul de a informa Politia despre furtul autoturismului, exceptie facand cazul in care Clientul a notificat, in scris, societatea de inchirieri despre dorinta sa de a prelungi perioada de inchiriere.

3.6 In cazul returnarii Autoturismului pe timp de noapte sau murdar, cand identificarea eventualelor daune este imposibila, garantia se deblocheaza in termen de maxim 2 (doua) zile bancare, dupa ce AXA Rent a Car a avut la dispozitie toate conditiile pentru a inspecta autovehiculul.In acest caz Procesul Verbal de Predare a  autoturismului se considera ca intra in vigoare doar dupa trecerea perioadei suspensive de verificare pe timp de zi si curatare al acestuia si nu la data semnarii acestuia.

3.7 Returnarea autoturismului intr-un alt oras decat cel din care a fost preluat  este posibila doar cu acordul prealabil scris  al AXA Rent a Car si in functie de disponibilitatea de dislocare. Pentru acest serviciu se aplica o TAXA aditionala „One Way Fee” in functie de orasul in care  se doreste a se realiza returnarea si orasul din care a fost facuta inchirierea.

3.8 Preturi „One Way Fee”:

Locatie Timisoara Sibiu Cluj Napoca Targu Mures Bucharest Otopeni Airport
Timisoara 0.00 € 100.00 € 150.00 € 170.00 € 190.00 €
Sibiu 100.00 € 0.00 € 100.00 € 80.00 € 140.00 €
Cluj Napoca 150.00 € 100.00 € 0.00 € 80.00 € 160.00 €
Targu Mures 170.00 € 80.00 € 80.00 € 0.00 € 140.00 €
Bucharest Otopeni Airport 190.00 € 140.00 € 160.00 € 140.00 € 0.00 €

 

3.9. Fumatul este strict interzis. Incalcarea acestei prevederi se penalizeaza cu suma de 

100 €.

 1. Responsabilitatile companiei de inchirieri auto

4.1 AXA Rent a Car se angajeaza sa mentina vehiculul in acord cu recomandarile producatorului. La data/ora livrarii vehiculului, acesta va fi in stare buna de functionare. 

4.2 Daca vehiculul nu este in stare buna de functionare, din motive tehnice, AXA Rent a Car va inlocui vehiculul cu un altul functional sau similar in maxim 48 ore. Daca AXA Rent a Car nu va schimba vehiculul, va returna Clientului banii pentru perioada ramasa din contract. 

4.3 AXA Rent a Car este absolvit de orice vina/responsabilitate in cazul: oricaror acuzatii si costuri (inclusiv legale) care nu sunt acoperite (vezi punctul 7) de asigurarea agreata prin contract; oricaror acuzatii impotriva AXA Rent a Car, incalcarii de catre Client a contractului de inchiriere precum si a termenilor si conditiilor specificate de acesta.

 1. Responsabilitatile Clientului pe perioada Inchirierii.

5.1 Isi asuma raspundera totala(financiara, civila si penala) pentru nerespectarea conditiilor stipulate in contractul de inchiriere.

5.2 Se angajeaza  sa conduca autoturismul respectand toate dispozitiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice si accepta ca autovehiculul nu va fi utilizat:

 1. in contraventie cu regulile de trafic, vamale, legale, etc;
 2. pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfa contra unei remuneratii sau pentru a impinge sau a remorca orice alt vehicul, remorca sau alt obiect;
 3. in timp ce soferul autoturismului este sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror alte substante interzise;
 4. in orice fel de cursa, test, concurs, in off-road, ca autoturism scoala sau la activitati vanatoresti sau in orice activitate ilegala;
 5. pe drumuri semnalizate ca si inchise circulatiei publice, incarcat peste sarcina maxima admisa sau peste numarul maxim de pasageri, specificate in talonul masinii;
 6. in orice fel de activitate ilegala;
 7. in zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apa;

5.3 Autoturismul nu poate fi condus decat de semnatarul contractul de inchiriere sau de o persoana specificata in contract (sofer aditional), autorizat in prealabil de AXA Rent a Car.

5.4 Clientul nu va lasa in nici un fel de circumstante usile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis si nu va lasa in nici un caz cheile sau actele masinii in vehicul.

5.5 In caz de defectiune sau orice alta stricaciune, reparatia masinii trebuie facuta de un service autorizat, desemnat de AXA Rent a Car, numai cu stiinta, acordul si in baza instructiunilor AXA Rent a Car.

5.6 Clientul nu poate sub nici o conditie sa vanda, inchirieze sau sa garanteze cu autoturismul.

5.7 In caz de accident/incident sau defectiune, Clientul are la dispozitie numarul de telefon pentru Asistenta Tehnica 24H/7 la +40767.362.852 si se obliga sa informeze fara intarziere Locatorul, care il va asista si ii va oferi instructiunile necesare.

5.8 Clientul trebuie sa se asigure ca foloseste combustibilul corect/potrivit, sa verifice si sa mentina un nivel adecvat de ulei de motor si addblue(pentru motorizarile diesel), in caz contrar va suporta toate daunele derivate din aceste situatii conform devizelor de reparatii emise de service-uri autorizate.

5.9 Sa verifice si sa mentina presiunea corespunzatoare a rotilor, sa verifice nivelul lichidului de racire, in caz contrar va suporta toate daunele derivate din aceste situatii.

5.10 Clientul se obliga sa acopere costurile datorate din amenzi sau contraventii/infractiuni primite ca urmare a folosirii vehiculului in afara conditiilor prevazute de lege si de acest Contract. 

5.11 Intra in responsabilitatea clientului sa plateasca toate taxele de pod si autostrada (ex: taxa pod Fetesti pe A2) si sa prezinte dovada platii la returnarea masinii. Clientul autorizeaza AXA Rent a Car sa deduca costul oricaror taxe, amenzi si comisioane din depozitul retinut , impreuna cu o taxa de administrare/ dosar instrumentat de 25 €. In cazul in care depozitul este insuficient sau a fost returnat, clientul autorizeaza AXA Rent a Car sa perceapa soldul sau costurile datorate, integral, de pe acelasi card de credit/debit utilizat pentru plata vehiculului.

7.Servicii si Protectii de Raspundere

Toate autovehiculele sunt din standard asigurate RCA pentru daune cauzate tertilor pe perioada mentionata in Contractul de Inchiriere. In cazul producerii unui accident indiferent de culpa, documentele constatatoare daunei sunt obligatorii. In situatia in care autoturismul prezinta defectiuni tehnice (in conditiile in care autoturismul a fost condus conform instructiunilor producatorului), AXA Rent a Car pune la dispozitia clientului o masina de inlocuire, din aceeasi clasa sau superioara, functie de disponibilitate si de localizarea geografica, in termen de maxim 48 de ore, de la data primirii sesizarii scrise a acestuia.

7.1 Serviciu Fara Protectie: Prin semnarea Contractului de Inchiriere, CLIENTUL accepta termenele si conditiile de asigurare cu contributie proprie, indiferent de partea culpabila pentru producerea evenimentului, responsabilitatea financiara a acestuia la o suma minima obligatorie pentru furtul sau avarierea autoturismului inchiriat. Suma minima obligatorie reprezinta contributia clientului (sau excessul) in caz de dauna. Daca autoturismul inchiriat este returnat in acelasi conditii in care a fost preluat, Garantia se returneaza integral. La achizitionarea acestui serviciu Cardul de Credit este obligatoriu.

7.2 Protectie cu Raspundere Limitata – este un serviciu optional care reduce contributia in caz de dauna conform art.6 Contributii in caz de dauna si furt, numita in continuare Excess sau Garantie.. Daca autoturismul inchiriat este returnat in acelasi conditii in care a fost preluat, Garantia se returneaza integral. Costul produsului difera in functie de clasa masinii selectate si numarul de zile de inchiriere. La achizitionarea acestui serviciu Cardul de Credit nu este obligatoriu, cu exceptia claselor Premium sau Luxury.

7.3 Protectie cu Risc ZERO- este un servciu optional si poate fi achizitionat inainte de preluarea masinii cu ZERO raspundere in caz de dauna (cu exceptia art.3.2). Serviciul cu ZERO RISC acopera asigurarile de la punctele 7.1, 7.2 si daune asupra exteriorului masinii sau a componentelor mecanice, incluzand: caroserie, capota, sasiu, parbriz, geamuri, oglinzi, incuietori, roti si anvelope, motor, ambreaj, baterie, cheltuieli de imobilizare pentru pierderile financiare aferente perioadelor cand masina este in reparatii si nu poate fi inchiriata. Acest produs nu acopera serviciile care nu sunt autorizate de AXA Rent a Car, inclusiv reparatii, asistenta rutiera (art.7.5), murdarie excesiva(atunci cand autoturismul necesita mai mult decat o spalare normal) sau daune in interiorul autoturismului.

7.4 Serviciu de Asistenta Rutiera si Remorcare: costa 8.33 €/zi si acopera costurile de tractare-remorcare/platforma pana la maxim 1000 € pe teritoriul Romaniei.

7.5 Protectie Roti si Cauciucuri – costa 8.33 €/zi si acopera costul repararii sau inlocuirii anvelopelor/jantelor deteriorate sau stricate 

7.6 Masina de inlocuire in caz de dauna (accident): indiferent daca din culpa sa sau nu, Clientul poate solicita masina de inlocuire, contra cost conform art.1.2,  din aceeasi clasa sau superioara, AXA Rent a Car urmand functie de disponibilitate si de localizarea geografica, in termen de maxim 48 de ore, de la data primirii sesizarii scrise a acestuia sa ii puna la dispozitie un nou autoturism. In cazul furnizarii unei masini de inlocuire, costul asigurari pentru zilele de inchiriere ramase se va calcula conform art.7.1-6.

 1. Avarii, Daune, Proceduri:

8.1 In caz de accident, furt total sau partial ori distrugere a autoturismului in perioada in care masina se afla in folosinta, CLIENTUL raspunde:

 1. cu suma retinuta cu titlu de Garantie, Excess sau Depozit (indiferent daca evenimentul se produce din vina exclusiva sau comuna, a clientului sau nu), cu exceptia cazurilor in care daunele provocate, in caz de accident, furt total sau partial ori distrugere nu sunt acoperite de politele de asigurare, caz in care Clientul este raspunzator integral pentru acoperirea prejudiciului, dandu-si acordul expres prin semnarea prezentului Contract de Inchiriere.Pagubele suferite de AXA Rent a Car in timpul perioadei reparatiei vor fi egale cu taxa de inchiriere zilnica atribuite perioadei de inchiriere clientului, in care autoturismul se afla in imposibilitatea de a fi folosit.
 2. sa notifice in cel mai scurt timp sau maxim 24 de ore de la data producerii evenimentului compania de inchirieri si sa transmita in cel mai scurt timp catre Locator toate documentele, scrisorile sau instiintarile emise de o terta parte, precum si a tuturor documentelor referitoare la posibilele actiuni in instanta.

8.2 In caz de accident, distrugere sau avariere forma de constatare amiabila intre parti nu este permisa, Clientul si partile implicate in accident trebuind sa se prezinte la unitatea de politie arondata pentru intocmirea Procesului Verbal de constatare.

8.3 In caz de accident, furt total, distrugere sau avariere, Clientul de obliga sa prezinte la returnarea autovehiculului urmatoarele:

 1. proces verbal de constatare si autorizatie de reparatie eliberate de Politia Romana
 2. in caz de accident sau dauna cu tert identificat, fie ca sunteti responsabil sau nu: copie a perminusul de conducere, copie ale actelor de identitate, copie a Asigurarii RCA si copie a talonului auto al tertei parti/lor implicate

8.4 In cazul nerespectarii clauzelor 8.1 -8.3,  articolele 7.1 la 7.6, respectiv Serviciile si Protectiile de Raspundere achizitionate sau incheiate sunt inaplicabile si veti raspunde pentru toate prejudiciile care va sunt imputabile, in special cele suferite de vehicul, in limita valorii de piata a vehiculului, la care se adauga cheltuielile si costurile legate de transportul si imobilizarea acestuia(pierderi de neutilizare), costuri administrative si de amortizare si despagubirii ce acopera prejudiciul cauzat eventual unei terte parti.  In cazul unei daune, clientului nu ii este permis sa mai utilizeze autoturismul fara permisiunea companiei, pentru a evita producerea unor daune ulterioare.

8.5 Clientul va achita pentru oricare din clauzele mai sus mentionate 8.1 la 8.3 si 8.7 o taxa de servicii pentru administrare dosar de dauna in valoare de 100 €/dosar.

 1. 6 Costurile de tractare sau remorcare intra in responsabilitatea Clientului, daca prin prezentul contract nu se mentioneaza altfel(nu au fost achizitionare serviciile de protectie art.7.4)

8.7 Alimentarea gresita sau lipsa carburantului la momentul returnarii autoturismului inchiriat intra exclusiv in responsabilitatea Clientului.

9.Politica de combustibil/ Garantie combustibil: Vehiculul, daca nu este specificat altfel in procesul verbal de predare-primire, va fi prevazut cu un rezervor complet de combustibil si trebuie returnat cu aceeasi cantitate de carburant la sfarsitul inchirierii. Indiferent de serviciul de protectie achizitionat, clientul va achita un depozit de combustibil intre 80 € si 150 € in functie de tipul si clasa autoturismului solicitat, pe cardul de credit la ghiseul AXA Rent a Car. Clientul va achita in intregime costul combustibilului lipsa rezultat, in urma procesului de returnare, plus o taxa de serviciu realimentare auto conform art.12.4. In cazul in care clientul achizitioneaza serviciul de combustibil preplatit, acesta poate returna vehiculul cu orice nivel de combustibil. Carburantul neutilizat nu va fi rambursat.

 1. Restrictii de varsta:varsta minima de inchiriere este de 19 ani pentru clasele Economic si Compact, 24 de ani pentru restul claselor. O taxa suplimentara de 10 €/zi pana la maxim 100 €/inchiriere va fi incasata pentru soferii cu varste cuprinse intre 19-25 de ani sau peste 65 de ani. Asemenea titularului contractului, soferii aditionali trebuie sa indeplineasca toate conditiile contractului in ceea ce privesc cerintele de varsta si documentatie. Taxa pentru un sofer suplimentar este de €10/zi. Maxim 2 soferi suplimentari/vehicul sunt permisi si toti sunt supusi taxei de €10 zi, cat si restrictiilor de varsta.
 2. Trecerea Granitei:Autoturismele vor fi folosite exclusiv pe teritoriul Romaniei, trecerea granitei fiind posibila sub rezerva notificarii prealabile si acceptul scris al AXA Rent a Car (imputernicire). Pentru acest Serviciu se va achita o Taxa de frontiera (Border Fee) astfel:
 3. pentru tarile membere UE, 100 € pentru mai putin sau egal cu 6 zile de inchiriere sau 15 €/zi pentru inchirierile mai mari de 6 zile
 4. pentru tarile NON UE, 150 € pentru mai putin sau egal cu 6 zile de inchiriere sau 30 € /zi pentru inchirierile de peste 6 zile
 5. in pretul taxei de frontiera Clientul are inclusi in pret 300 km/zi, un km suplimentar fiind taxat cu 0.3 €/km.
 6. pentru nerespectarea conditiilor de parasire a granitei se va percepe o taxa de frontiera cu valoare dubla.
 7. in caz de daune sau probleme tehnice, clientul are obligatia sa transporte vehiculul pe teritoritoriul Romaniei, la locul de preluare al acestuia, pe cheltuiala proprie.
 8. vehicule din categoriile Premium si Luxury nu pot parasi teritoriul Romaniei.
 9. Taxe aditionale:12.1Taxa Dislocare – returnarea vehiculului in alta locatie decat cea din care a fost preluat initial. Pentru acest serviciu, Locatarul va plati o taxa 1 euro/km parcurs, fata de locatia initiala preluarii plus o taxa unica -serviciu preluare-  de 50 €. 12.2 Taxa Out of Hour (in afara orelor de program): pentru livrarea sau returnarea vehiculului in afara orelor de program, Locatarul va plati o taxa de 25 € / operatiune de Luni-Vineri intre 19:00 PM – 09:00 AM si intre 01:00 PM -09:00 AM Sambata si Duminica. 12.3 In cazul in care vehiculul are nevoie de mai mult de o procedura standard de spalare pentru a reveni la starea initiala (cea din momentul livrarii) Locatarul va achita suma de 100 €  (cosmetizare, curatare interior auto) 12.4 Taxa re-alimentare combustibil:40 €. 12.5 Curatare tapiterie scaun copil – 50 €. 12.6  In cazul in care Clientul pierde sau deterioreaza cheile autovehiculului, actele originale ale vehiculului sau echipamentului optional (tichet de parcare, placute de inmatriculare), AXA Rent a Car va retine intreaga suma mentionata la excess sau depozit. 12.7 Scaun Copil: 8,33 €/zi. 12.8 GPS Sistem de Navigare prin satelit: 8,33 €/zi. 12.9 Lanturi de zapada: 8,33 €/zi. 12.10 Car Wifi – 10 €/zi. 
 10. Politica de anulare rezervari:orice rezervare poate fi anulata gratuit cu pana la 48 de ore inainte de data si ora preluarii. Pentru rezervarile preplatite banii vor fi returnati. Daca o rezervare este anulata cu mai putin de 48 de ore inainte de ora si data de preluare, se va aplica o taxa de anulare in valoare de 50 €. Daca pretul final al rezervarii este mai mic de 50 €, se va percepe doar plata inchirierii respective fara alte taxe aditionale. In cazul neprezentarii la ora si data stabilite si fara o nodificare cu 48 de ore inainte de data si ora stabilite, se va aplica o taxa de neprezentare fara a se rambursa orice suma deja achitata. Pentru modificari sau anulari ne puteti suna la +40767.362.852. Anumite modificari ar putea afecta pretul de inchiriere, cum ar fi locatia, grupa auto, ora sau data. In acest caz clientul va fi taxat la pretul publicat curent pe site-ul: www.axa-rentacar.ro  
 11. Comunicare:Comunicarea intre parti poate avea loc telefonic strict pentru cazuri de urgenta, in rest pentru orice anunt privind orice modificare a Contractului de Inchiriere (prelungire perioada, returnare locatie diferita, etc) se face numai in scris prin semnarea actuluia aditional sau prin intermediul postei electronice, in cazul in care Clientul si-a declarat adresa de email la date personale. In acest caz, Clientul isi asuma ca orice corespondenta transmisa pe aceasta cale, este considerata ca fiind oficiala si opozabila tertilor si AXA Rent a Car, putand fii folosita in instantele romane ca evidenta materiala.
 12. Clauze neuzuale. Clientul declara in mod expres ca a citit si a acceptat Articolele 1.1, 2.3, 3.2, 3.6, 3.9, 3.10, 4.3, 5.3, 5.8, 7.4, 8.1.a, 8.4, 9,11.e, 12,1-3, 13, motiv pentru care a semnat mai jos.
 13. Legislatia de referinta:Legile tarii in care este semnat acest Contract se aplica acestui Contract si orice instanta care va inainta actiuni cu privire la acest Contract va respecta legislatia tarii de referinta. Toate taxele din aceasta anexa contin TVA.
 14. Anexe: Prezentii Termeni si Conditii de inchiriere se completeaza cu Anexa-Grila costuri si daune.
Contact

Contactati-ne pe: office@axa-rentacar.ro

DMCA

Completati formularul DMCA aici.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!